Golftraining.nl
[10 augustus 2003] Terug naar Nieuws

Golftip 4: Het maken van een spelplan

In deze periode, waarin de baan in optimale conditie verkeert, is het nuttig om eens uw eigen spel in kaart te brengen. Een goede manier om uw spel te verbeteren, is het maken van een speelplan. Door middel van het maken van een dergelijk plan, bepaalt u uw optimale tactiek om de baan te bespelen met uw spelniveau. Het is dus de bedoeling om met uw huidige niveau de juiste keuzes te maken, waardoor een zo goed mogelijk resultaat behaald wordt. Het vermijden van risico’s is hierbij een belangrijk gegeven.

Hieronder ziet u een overzicht, waarin het aantal slagen (swings) wordt weergegeven, dat u met uw handicap mag gebruiken om de verschillende holes te spelen. Er wordt altijd uitgegaan van 2 putts per hole.

Par 3, 200 meter
  handicap aantal swings benodigde afstand per swing
hcp 0 1 swing 200 meter + 2 putts
hcp 18 2 swings 100 meter + 2 putts
hcp 36 3 swings   67 meter + 2 putts

Par 4, 400 meter
  handicap aantal swings benodigde afstand per swing
hcp 0 2 swings 200 meter + 2 putts
hcp 18 3 swings 134 meter + 2 putts
hcp 36 4 swings 100 meter + 2 putts

Par 5, 600 meter
  handicap aantal swings benodigde afstand per swing
hcp 0 3 swings 200 meter + 2 putts
hcp 18 4 swings 150 meter + 2 putts
hcp 36 5 swings 120 meter + 2 putts

De lengtes van de holes in dit voorbeeld zijn bijna de maximale lengtes, die voor een par 3, 4 of 5 staan. Op onze baan zijn de holes gemiddeld korter, waardoor de gemiddelde afstand per swing dus wat minder zal worden. In het overzicht kunt u dus zien hoeveel afstand u per slag moet overbruggen om uw handicap te kunnen spelen.

Om nu een goed speelplan te maken, beredeneren we altijd vanaf de green naar de tee. Uitgegaan wordt van 2 putts en daarnaast blijven er nog een aantal slagen over om de green aan te spelen. Voor deze slagen dient u te kijken, waar deze het beste kunnen worden geplaatst om risico’s te beperken. Wanneer er bijvoorbeeld voor een green aan de rechterkant een bunker ligt, dan kunt u het beste uw bal aan de linkerkant proberen te plaatsen, zodat u met uw volgende slag niet meer over de bunker hoeft te slaan. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor een situatie met een waterhindernis of een out of bounds gebied. Geprobeerd wordt zodoende om bij iedere slag wat meer vooruit te denken (waar moet ik mijn bal plaatsen om een zo makkelijk mogelijke volgende slag over te houden). Uiteraard is ook de afstand van de slagen hierbij belangrijk. Probeer daarom de bal naar een plaats te spelen, van waar u zeker bent, dat u de bal op de green zult slaan. De overige slagen worden gebruikt om tot die plaats te komen. De bal plaatsen is dus veel belangrijker dan deze heel ver te slaan!

Wanneer u dit toepast, bent u dus bezig met het maken van een speelplan. Door te spelen volgens dit plan, leert u onnodige risico’s te vermijden. Hierdoor zal ook op de afslagplaats het spelen met een hout niet altijd nodig zijn. Het spelen met minder risico geeft een grotere kans van slagen, waardoor ook uw zelfvertrouwen beter wordt. Zodra uw spelniveau beter wordt, kunt u uw speelplan hierop aanpassen. U kunt dan simpelweg de bal naar andere posities gaan spelen, maar nog steeds blijft het de bedoeling de risico's te beperken.

Een minimaal risico met een maximale kans van slagen is het motto van de taktiek. Het enige dat telt, is de uiteindelijke score. De manier, waarop u die score maakt, staat niet op uw scorekaart!

Gerd-Jan Toonen
Golfprofessional

Klik hier om terug te gaan naar het nieuws.
 
G.C. Zeegersloot
Mangerie de Zeeger