Golftraining.nl
[16 maart 2004] Terug naar Nieuws

Golftip 6: De belangrijkste wijzigingen in de Golfregels 2004

Elke vier jaar worden de Golfregels herzien onder auspiciën van de R&A en de USGA. In het nieuwe regelboekje staan ruim veertig definitie- of regelwijzigingen. Ze hebben tot doel om de regels duidelijker en logischer te maken. Veel van deze wijzigingen zijn het gevolg van incidenten tijdens de profes-sionele tours. Het taalgebruik is gemoderniseerd en sommige begrippen zijn in het Nederlands veranderd. Het woord "match" (vroeger partij) blijft nu onvertaald match en voor "side" (vroeger kant) gebruiken we nu partij.

Deze samenvatting is bedoeld om alleen die wijzigingen toe te lichten, die voor de clubgolfer van belang zijn.

Uw oude Regelboekje is niet meer geldig. Inmiddels is de nieuwe uitgave op de club verkrijgbaar.

 • Etiquette
  De paragrafen over gedrag en voorrang, veiligheid en zorg voor de baan zijn behoorlijk uitgebreid. Voor het eerst kan de wedstrijdcommissie bij ‘herhaaldelijke overtredingen van de etiquette’ de straf van diskwalificatie toepassen volgens Regel 33-7.

  Voorrang wordt nu uitsluitend bepaald door speelsnelheid en het vermogen aansluiting te houden bij de voorgaande groep. Tenzij er bijzondere maatregelen van kracht zijn behoort iedere groep, die een hole afstand verliest de groep achter zich door te laten, ongeacht het aantal spelers in de groep (dus ook een speler die alleen speelt).

 • Definitie verloren bal
  De definitie van de verloren bal is aangepast. De bepaling "een nieuwe bal in het spel gebracht" is vervangen door "een slag gedaan met een vervangende bal".

  Tot 1 januari 2004 was het als volgt: zodra er gedropt werd vanwege een bal die niet te vinden was, dan was die oorspronkelijke bal, per definitie verloren. Als de oorspronkelijke bal na de drop, maar voor de slag, alsnog binnen vijf minuten gevonden werd, dan mocht hij niet meer verder worden gespeeld. Nu is het zo: als er gedropt wordt (de oorspronkelijke bal wordt vervangen, zie definitie vervangende bal), dan is de gedropte bal in het spel. Maar wordt de oorspronkelijke bal binnen vijf minuten gevonden en de gedropte bal is nog niet gespeeld, dan geldt Regel 20-6 (bal verkeerd gedropt, ten onrechte vervangen). De speler moet met zijn oorspronkelijke bal, zonder strafslag, verder spelen.

  Door de nieuwe definitie is er geen verschil meer met de situatie waarbij de speler vanwege een verloren bal terug moet naar de tee. Hier geldt immers ook: als de verloren bal (na het opteeën) maar vóór de slag alsnog binnen vijf minuten gevonden wordt, dan is het nog niet te laat. Pas als de bal geslagen is, is het te laat.

 • R 2-4, geven van de volgende slag, de hole of de match
  De hole of de match kan nu ook gegeven worden voordat de hole of de match begonnen is.

 • R 3-3, twijfel hoe te handelen bij strokeplay
  Als een speler bij strokeplay kiest de hole met twee ballen uit te spelen omdat hij niet weet hoe hij volgens de Regels moet handelen (e.g. hij weet niet of hij het verharde pad mag ontwijken) moet hij dat altijd melden aan de Commissie, ook als de scores met beide ballen gelijk zijn.

 • R 6-4, caddie
  Vooral belangrijk voor competitiespelers. Meer dan één caddie mag nog steeds niet, maar de straf is gewijzigd van diskwalificatie in verlies van de hole in matchplay (met een maximum van twee holes) of twee strafslagen in strokeplay (met een maximum van vier slagen).

  Deze straffen gelden ook als het wedstrijdreglement caddies verbiedt of beperkingen oplegt aan de keuze van een caddie.

 • R 13-4, aanraken van zand of water in een hindernis
  Alleen strafbaar als dat gebeurt met de hand of de stok, afgezien van de uitzonderingen bij zoeken of het voorkomen van een val. De uitzondering dat de caddie mocht harken voordat de speler had geslagen is vervallen.

 • R 16-1a, aanraken van de puttinglijn
  De speler mag op elke wijze, bijvoorbeeld ook met een losse handschoen of een handdoek, losse natuurlijke voorwerpen en zand op zijn puttinglijn verwijderen mits hij maar niets neerdrukt. Tot 1 januari 2004 mocht dat alleen met de putter of met de hand.

 • R 18-2c, losse natuurlijke voorwerpen
  Als de speler binnen één stoklengte van de bal een los natuurlijk voorwerp aanraakte en de bal daarna bewoog of verrolde, dan werd de speler geacht de bal te hebben bewogen. Deze Regel, 18-2c, vervalt en voortaan geldt ook in die gevallen Regel 18-2a (bal bewogen door de speler). Er volgt nu alleen straf als de bal door uw toedoen beweegt. Regel 23-1, losse natuurlijke voorwerpen, is in die zin aangepast.

 • R 24-2b, ontwijken van een vast obstakel
  Er is een bepaling toegevoegd die de speler toestaat een vast obstakel in de bunker, met één strafslag buiten die bunker te ontwijken. De bal moet dan gedropt worden buiten de bunker op het verlengde van de verbindingslijn van de hole met de oorspronkelijke ligplaats, zover achter de bunker als u wilt. Deze bepaling lijkt op het ontwijken van tijdelijk water in een bunker, R 25-1bii, en is bedoeld om kunstmatige wanden zoals van rechtopstaande bielzen te ontwijken. Wel met een strafslag omdat de speler de bal zelf in de bunker heeft geslagen en die hindernis niet zonder offer mag verlaten.

 • R 24-3, bal verloren in een obstakelbr> Nieuwe toevoeging aan Regel 24 om ook te beschrijven hoe een bal verloren in een los obstakel moet worden behandeld. Als uw bal in een verrijdbare container terecht komt vol etensresten en andere rommel is het niet zo aantrekkelijk om de hele zaak om te kieperen en de bal terug proberen te vinden. Het dichtstbijzijnde punt om de belemmering te ontwijken moet bepaald worden uitgaande van het punt waar de bal de buitenste begrenzing van het obstakel kruiste.

 • Plaatsen en winterregels
  De R&A geeft aanbevelingen voor Plaatselijke Regels. De tekst voor Plaatsen is aanzienlijk uitgebreid en van verschillende strafbepalingen voorzien. Voor nationale wedstrijden, indien Plaatsen noodzakelijk zou zijn, is deze tekst goed bruikbaar. Voor clubgolf daarentegen is deze Regel te omslachtig en naar gevreesd wordt mogelijk aanleiding tot veel overtredingen zonder dat de "Spirit of the Game" daarmee gediend is.

  De NGF beveelt aan de bestaande tekst voor Plaatsen te handhaven, deze is ook aanbevolen in het EGA systeem om qualifying condities te behouden gedurende de zgn. periode voor Plaatsen.

  Gerd-Jan Toonen
  Golfprofessional

  Klik hier om terug te gaan naar het nieuws.
 •  
  G.C. Zeegersloot
  Mangerie de Zeeger