Golftraining.nl

[20 mei 2003] Terug naar Nieuws

Golftip 3: Problemen rondom de Waterhindernissen

Verschillende soorten waterhindernis
Er zijn 2 soorten waterhindernissen:
 • aangegeven met gele paaltjes (normale waterhindernis)
 • aangegeven met rode paaltjes (laterale waterhindernis)
Bij een waterhindernis met gele paaltjes zijn er 3 opties:
 1. Terug naar laatstgeslagen plaats: tel er 1 strafslag bij
  (was dit de afslagplaats en was de bal opgeteed, dan mag de bal nu ook weer opgeteed worden).
 2. Bepaal het punt waar de bal de waterhindernis kruiste. Vanaf dit punt mag je in lijn met de vlag en de kruising zo ver naar achteren als je wilt:
  tel er 1 strafslag bij
 3. Je mag de bal spelen zoals hij ligt zonder straf (maar je weet: NIET ‘grounden’ dus!)

De waterhindernis met rode paaltjes, oftewel de laterale waterhinderins:
Vaak kan er niet gedropt worden áchter de hindernis zoals de optie bij de gele paaltjes. Daarom zijn er 2 extra opties bij de laterale waterhindernis:
 1. Bepaal het punt waar de bal de waterhindernis kruiste. Vanaf dit punt mag je nu ook de bal droppen binnen 2 stoklengtes opzij of naar achteren: tel er 1 strafslag bij.
 2. Vanaf het punt zoals bij optie d. is bepaald mag ook een denkbeeldige cirkel -gezien vanaf de vlag- getrokken worden naar de overkant van het water.
  Ook hier mag de bal gedropt worden binnen 2 stoklengtes opzij of naar achteren: tel er 1 strafslag bij

Onthoud: Droppen binnen 2 stoklengtes betekent niet eerst 2 stoklengtes afmeten om vervolgens daarin te gaan staan om dan daarbuiten te droppen.
Maar wel: binnen de 2 stoklengtes moet de bal de grond raken.

De bal mag nog wel 1 stoklengte wégrollen, als de bal hierdoor maar niet dichterbij de hole komt te liggen of terugrolt de waterhindernis in. In dit geval mag opnieuw gedropt worden. Is ook daarna de bal niet op de juiste wijze tot stilstand gekomen, dan mag de bal geplaatst worden op de plek waar de bal bij de laatste  drop de grond voor het eerst raakte.

Note:
Als de bal nét binnen de rand van de hindernis ligt, wil dat niet zeggen dat de bal weer direkt daarbuiten gedropt mag worden. Alleen de plaats waar de bal de hindernis kruiste is bepalend! Als de bal dus ligt aan de óverkant in de waterhindernis, dan moet kunnen worden geconstateerd:
 • kwam de bal éérst op de grond buiten de waterhindernis en is de bal vervolgens teruggerold in deze hindernis
 • of kwam de bal van achter de hindernis rechtstreeks in de hindernis terecht!
In het eerste geval mag -indien hier rode paaltjes staan- vanaf deze kruising (dus aan de overkant!) een bal gedropt worden, terwijl in het tweede geval de bal gedropt moet worden vanaf de kruising achter de hindernis!

Provisionele bal
Bij de waterhindernis geldt dat er géén provisionele bal gespeeld mag worden als je denkt dat de bal vermoedelijk in de waterhindernis is terechtgekomen.

Paaltjes als losse of vaste obstakels
De gele of rode paaltjes zijn onderdeel van de waterhindernis. Het zijn losse of vaste obstakels.
 • Als de paaltjes als losse obstakels zijn betiteld, dan mogen de paaltjes er uitgehaald worden.
 • Als de paaltjes als vaste obstakels zijn betiteld, dan mogen de paaltjes er NIET uitgehaald worden.
Dit betekent:
 • Als de bal buiten de waterhindernis ligt en je hebt bij de swing of bij het innemen van de swing hinder van een rood of geel paaltje dan bepaal je het Punt P***. Je mag nu de bal droppen -zonder straf- binnen 1 stoklengte van dit punt, maar niet dichterbij de hole (dus: wel opzij of naar achteren).
 • Echter, ligt de bal in de waterhindernis en je hebt last van dit vast obstakel dan mag je dit paaltje niet straffeloos ontwijken. Je speelt de bal zoals hij ligt of je neemt met 1 strafslag een van de opties zoals hierboven is beschreven.
Grounden in hindernissen
Er mag niet geground worden in de waterhindernis. Dit wil zeggen dat de club de grond niet mag raken voordat een slag gedaan wordt. Wél mag het gras, riet e.d. geraakt worden met het innemen van de stand. Dit geldt voor alle hindernissen: dus als de bal binnen de paaltjes van een waterhindernis ligt of in een bunker.

Klik hier om terug te gaan naar het nieuws.

 

 
G.C. Zeegersloot
Mangerie de Zeeger